• europa
  • gov
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune

Anunt public in vederea obtinerii autorizatiei integrate de mediu pentru Depozitul ecologic Ianca 23.12.2019

          Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Consiliul Județean Brăila anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu pentru activitatea încadrată în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 5.4 ”depozitele de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte”, activitate care se va desfășura în județul Brăila, extravilanul UAT Ianca, T 17, P 60/2 (Depozitul conform de deșeuri Ianca). Draftul autorizației integrate de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-braila/drafturi-autorizatii-integrate. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunț.