Noutăți și evenimente Archives - SMID Braila
  • europa
  • gov
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune

Anunt public in vederea obtinerii autorizatiei integrate de mediu pentru Depozitul ecologic Ianca 23.12.2019

          Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și Consiliul Județean Brăila anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu pentru activitatea încadrată în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 5.4 ”depozitele de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte”, activitate care se va desfășura în județul Brăila, extravilanul UAT Ianca, T 17, P 60/2 (Depozitul conform de deșeuri Ianca). Draftul autorizației integrate de mediu și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din mun. Brăila, B-dul Independenței, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 13.00, precum și la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-braila/drafturi-autorizatii-integrate. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului...

Citește mai departe...

Anunt solicitare AGA 27.11.2019

ANUNȚ PUBLIC Privind solicitarea de emitere a Autorizației de Gospodărire a Apelor UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL BRĂILA cu sediul în Municipiul Brăila, Piața Independenței, nr.1, Brăila, informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea Autorizației de Gospodărire a Apelor pentru activitatea de sortare și tratare mecano-biologică deșeuri desfășurată la Stația de sortare și Stația de tratare mecano-biologică de la Vădeni, instalații nou construite în cadrul Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”. Informații se pot solicita la sediul SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR BRĂILA cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Grădinii Publice, nr. 6, între orele  9.00-12.00, de luni până vineri. Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul SGA Brăila sau electronic la adresa de e-mail a SGA Brăila  dispeceratbraila@sgabr.daib.rowater.ro , până la data de 20 decembrie...

Citește mai departe...

Anunt public privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL BRĂILA cu sediul în Municipiul Brăila, Piața Independenței, nr.1, Brăila, informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizației integrate de mediu pentru activitățile de sortare și tratare mecano-biologică deșeuri desfășurate la Stația de sortare și Stația de Tratare Mecano-Biologică de la Vădeni, instalații nou construite în cadrul Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”. Informații se pot solicita la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila cu sediul în Municipiul Brăila, Bd. Independenței, Bl. B5, Parter, între orele  9.00-12.00, de luni până vineri. Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, sau electronic la adresa de e-mail a APM Brăila office@apmbr.anpm.ro, până la data de 29 noiembrie...

Citește mai departe...

Receptie lucrari

S-au finalizat lucrările la contractul de proiectare și construcție a ultimului obiectiv de investiție din cadrul Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”   Investiția ”Proiectare și execuție de lucrări aferente contractului CONSTRUCȚIE STAȚIE SORTARE ȘI STAȚIE MBT VĂDENI”, parte a Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 și cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, a fost finalizată, încheindu-se astfel construcția ultimului obiectiv din acest proiect.   Investiția a fost realizată de către Asocierea SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL – Lider, SC ARGIF PROIECT SRL – Asociat cu care s-a semnat Acordul contractual nr. 347 / 29.12.2017. Valoarea contractului a fost de 21.497.257,45 lei fără TVA și o durată de 18 luni, din 18.01.2018 (data Ordinului de Începere) până la 18.07.2019 (data Recepției lucrărilor). În cadrul contractului s-au realizat proiectarea și execuția Stației de sortare și a Stației MBT de la Vădeni, obiective ce vor deservi zona de colectare 1, respectiv Municipiul Brăila și comunele: Cazasu, Chiscani, Frecăței, Gemenele, Mărașu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Vladimirescu, Vădeni.   Activitățile de proiectare și execuție au vizat componente ale Stației de sortare și Stației Tratare Mecano-Biologică, precum: Terasamente; Platformă betonată, inclusiv parcare și zonă de amplasare a containerelor pentru deșeuri voluminoase, deșeuri DEE și deșeuri periculoase (containerele pentru deșeuri DEE și periculoase nu fac obiectul contractului); Hală recepție Stație Sortare; Hala sortare deșeu; Hala de stocare / expediție Hala de tratare mecanică; Hala de tratare biologică, fază descompunere; Hala de tratare biologică, fază maturare; Rețelele electrice din incintă, inclusiv rețelele de iluminat exterior și grupul electrogen, racordul electric la rețeaua electrică națională de distribuție și postul de transformare; Instalații de încălzire, ventilare climatizare aferente clădirii administrative, stației de sortare și a stației MBT Rețea canalizare ape reziduale; Rețea canalizare ape pluviale și separator de hidrocarburi; Bazin de retenție și evaporație ape pluviale; Rețea alimentare apă; Gospodărie de apă; Rețea canalizare levigat; Cămine levigat; Stație de epurare ape uzate; Clădire administrativă; Rețea de canalizare menajeră; Cămine canalizare ape menajere; Stație mobilă de carburanți; Cântar rutier; Împrejmuire și poartă acces prevăzută cu bariere; Drum de acces...

Citește mai departe...

Stadiul lucrarilor de la Vadeni (I)

Dragi prieteni, lucrările de proiectare și construcție a Stației de sortare și Stației TMB de la Vădeni sunt în plină desfășurare. Amintim că, din cauza ritmului lent cu care a executat obligațiile, Asocierea SC EFACEC CENTRAL EUROPE LIMITED SRL, SC EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS SA, SC TELOXIM CON SRL a fost îndepărtată din acest proiect, contractul reziliindu-se în decembrie 2016. În urma noii proceduri de licitație publică, Asocierea SC IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII SRL – Lider, SC ARGIF PROIECT SRL a fost declarată câștigătoare, noul contract semnându-se în decembrie 2017.  Așadar, proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila”, finanțat în perioada 2007-2013 prin Programul Operațional Sectorial Mediu și cofinanțat prin Fondul de Dezvoltare Regională, continuă și în perioada 2014-2020, cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare și cofinanțare prin Fondul de Coeziune. ”Prezent responsabil, viitor...

Citește mai departe...

Semnare contract

 [01.02.2018]  S-a semnat contractul cu noul Antreprenor pentru investiția de la Vădeni Investiția ”Proiectare și execuție de lucrări aferente contractului Construcție Stație sortare și Stație MBT Vădeni”, parte a Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 și cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, va fi realizată de noul Antreprenor, respectiv Asocierea  SC IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII SRL – Lider, SC ARGIF PROIECT SRL, cu care s-a și semnat Acordul contractual nr. 29.12.2017. Din cauza ritmului lent și nesatisfăcător cu care Asocierea SC EFACEC CENTRAL EUROPE LIMITED SRL, SC EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS SA, SC TELOXIM CON SRL și-a îndeplinit obligațiile contractuale, Consiliul Județean, în calitate de Autoritate Contractantă, a reziliat Acordul Contractual nr. 36 / 04.03.2015 în data de 13.12.2016. Față de cele prezentate, deoarece s-au realizat întârzieri în implementarea Proiectului, prin nerealizarea investiției de la Vădeni, Consiliul Județean Brăila a solicitat fazarea Proiectului și a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene Contractul de finanțare POIM nr. 25/09.02.2017  “Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila” în vederea realizării Stație de Sortare și Stație de Tratare Mecano- Biologică de la Vădeni, finanțată din fonduri europene.   Consiliul Județean Brăila a inițiat o altă procedură de achiziție publică în 2017,  în urma căreia a încheiat Acordul Contractual nr. 347/29.12.2017 „Proiectare și execuție de lucrări aferente contractului  CONSTRUCȚIE STAȚIE DE SORTARE ȘI STAȚIE MBT VĂDENI din cadrul Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” cu un alt Antreprenor: Asocierea S.C. IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII S.R.L. – Lider,  S.C. ARGIF PROIECT S.R.L. – asociat. Valoarea contractului încheiat este de 21.497.257,45 lei fără TVA și o durată de 18 luni, iar în cadrul lui se vor realiza proiectarea și execuția Stației de sortare și a Stației MBT de la Vădeni, obiective ce vor deservi zona de transfer 1, respectiv Municipiul Brăila și comunele: Cazasu, Chiscani, Frecăței, Gemenele, Mărașu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Vladimirescu, Vădeni. Activitățile de proiectare și execuție vizează componente ale Stației de sortare și Stației MBT, precum: Terasamente; Platformă betonată, inclusiv parcare și zonă de amplasare a containerelor...

Citește mai departe...