Noutăţi Proiect Archives - SMID Braila
  • europa
  • gov
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune

Anunt solicitare AGA 27.11.2019

ANUNȚ PUBLIC Privind solicitarea de emitere a Autorizației de Gospodărire a Apelor UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEȚUL BRĂILA cu sediul în Municipiul Brăila, Piața Independenței, nr.1, Brăila, informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea Autorizației de Gospodărire a Apelor pentru activitatea de sortare și tratare mecano-biologică deșeuri desfășurată la Stația de sortare și Stația de tratare mecano-biologică de la Vădeni, instalații nou construite în cadrul Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”. Informații se pot solicita la sediul SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR BRĂILA cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Grădinii Publice, nr. 6, între orele  9.00-12.00, de luni până vineri. Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul SGA Brăila sau electronic la adresa de e-mail a SGA Brăila  dispeceratbraila@sgabr.daib.rowater.ro , până la data de 20 decembrie...

Citește mai departe...

Receptie lucrari

S-au finalizat lucrările la contractul de proiectare și construcție a ultimului obiectiv de investiție din cadrul Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”   Investiția ”Proiectare și execuție de lucrări aferente contractului CONSTRUCȚIE STAȚIE SORTARE ȘI STAȚIE MBT VĂDENI”, parte a Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 și cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, a fost finalizată, încheindu-se astfel construcția ultimului obiectiv din acest proiect.   Investiția a fost realizată de către Asocierea SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL – Lider, SC ARGIF PROIECT SRL – Asociat cu care s-a semnat Acordul contractual nr. 347 / 29.12.2017. Valoarea contractului a fost de 21.497.257,45 lei fără TVA și o durată de 18 luni, din 18.01.2018 (data Ordinului de Începere) până la 18.07.2019 (data Recepției lucrărilor). În cadrul contractului s-au realizat proiectarea și execuția Stației de sortare și a Stației MBT de la Vădeni, obiective ce vor deservi zona de colectare 1, respectiv Municipiul Brăila și comunele: Cazasu, Chiscani, Frecăței, Gemenele, Mărașu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Vladimirescu, Vădeni.   Activitățile de proiectare și execuție au vizat componente ale Stației de sortare și Stației Tratare Mecano-Biologică, precum: Terasamente; Platformă betonată, inclusiv parcare și zonă de amplasare a containerelor pentru deșeuri voluminoase, deșeuri DEE și deșeuri periculoase (containerele pentru deșeuri DEE și periculoase nu fac obiectul contractului); Hală recepție Stație Sortare; Hala sortare deșeu; Hala de stocare / expediție Hala de tratare mecanică; Hala de tratare biologică, fază descompunere; Hala de tratare biologică, fază maturare; Rețelele electrice din incintă, inclusiv rețelele de iluminat exterior și grupul electrogen, racordul electric la rețeaua electrică națională de distribuție și postul de transformare; Instalații de încălzire, ventilare climatizare aferente clădirii administrative, stației de sortare și a stației MBT Rețea canalizare ape reziduale; Rețea canalizare ape pluviale și separator de hidrocarburi; Bazin de retenție și evaporație ape pluviale; Rețea alimentare apă; Gospodărie de apă; Rețea canalizare levigat; Cămine levigat; Stație de epurare ape uzate; Clădire administrativă; Rețea de canalizare menajeră; Cămine canalizare ape menajere; Stație mobilă de carburanți; Cântar rutier; Împrejmuire și poartă acces prevăzută cu bariere; Drum de acces...

Citește mai departe...
Comunicat de presă – 5 Mai 2014

Comunicat de presă – 5 Mai 2014

Cu această ocazie, Președintele Consiliului Județean Brăila, domnul Gheorghe Bunea Stancu, a declarat ”Proiectul se înscrie în rândul marilor investiții în infrastructura de mediu derulate la nivelul întregii țări care vizează alinierea României la standardele europene, precum și la prevederile Cap. 22 – Mediu din Tratatul de Aderare. Caracterul durabil al proiectului nu este dat doar de investițiile ce se realizează, ci și prin avantajele economice, de sănătate și de mediu care apar pe termen lung din sortarea, reciclarea, valorificarea deșeurilor generate la nivelul județului, precum și producerea compostului utilizat la nivel individual sau pentru îmbunătățirea stratului fertil al spațiilor verzi din raza localităților. Implicarea matură și responsabilă a locuitorilor județului în activitatea de colectare selectivă a deșeurilor reprezintă o altă premiză importantă a succesului acestui proiect care vizează și schimbarea mentalității colective și formarea deprinderii de a colecta deșeurile în funcție de proveniență.” Citiți mai multe despe proiect în comunicatul de presă atașat (click aici)....

Citește mai departe...
Conferința de lansare a proiectului – 30 aprilie 2014

Conferința de lansare a proiectului – 30 aprilie 2014

”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila” – 30 aprilie 2014 Consiliul Județean Brăila are deosebita plăcerea de a vă invita să participați la Conferința de presă de lansare a proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, proiect cofinanațat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu. Conferința va avea loc în data de 30 aprilie 2014, începând cu ora 13.00, în sala 404 a Consiliului Județean Brăila,  Piata Independenței nr.1. În cadrul evenimentului se va prezenta proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, precum și progresul realizat de la data semnării contractului de finanțare (27 septembrie 2013), conform agendei atașate (click aici). Vă așteptăm cu deosebit...

Citește mai departe...
Comunicat de presă – 10 februarie 2014

Comunicat de presă – 10 februarie 2014

”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila”  – 10 februruarie 2014 Începând cu data de 27 septembrie 2013 și până la 30 noiembrie 2015, Consiliul Judeţean Brăila derulează proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 2. Citiți mai multe despe proiect în comunicatul de presă atașat (click...

Citește mai departe...