• europa
  • gov
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune
Despre Proiect

Despre Proiect

Începând cu data de 27 septembrie 2013 și până la 30 noiembrie 2015, Consiliul Judeţean Brăila derulează proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 2.

Beneficiarul direct al proiectului va fi Consiliul Județean Brăila (în numele Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Dunărea” Brăila). Beneficiarii finali ai acestui proiect de management al deșeurilor vor fi gospodăriile din județ, instituțiile administrative și sociale, precum și agenții economici ce își desfășoară activitatea în județul Brăila, în funcție de tipul de deșeu pe care îl produc. Indirect, întreaga populație a județului va beneficia de pe urma acestui proiect, prin faptul că toți vor utiliza un sistem de management al deșeurilor cu un impact redus asupra mediului înconjurător.

Valoarea totală a proiectului este de 117.510.033 lei inclusiv TVA, din care valoarea eligibilă conform POS Mediu este de 104.266.631 lei, împărțită pe surse de finanțare astfel:

– finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi din bugetul de stat: 103.184.362 lei

– contribuţia Beneficiarului, din bugetul local: 1.042.269 lei

Contribuția Beneficiarului la valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu este de 13.283.402 lei.