• europa
  • gov
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune
Obiective

Obiective

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

  • Asigurarea conformităţii cu legislaţia UE şi cu legislaţia românească privind depozitarea deşeurilor biodegradabile, prin construirea unei staţii de compostare a deşeurilor, precum şi prin implementarea unui sistem de colectare selectivă a acestora;

  • Asigurarea conformităţii cu legislaţia UE şi cu legislaţia românească privind colectarea deşeurilor din ambalaje, prin construirea unei staţii de sortare a deşeurilor, precum şi prin implementarea unui sistem de colectare selectivă a acestora;

  • Reducerea costurilor de transport a deşeurilor municipale mixte prin construirea unei staţii de  transfer şi achiziţia echipamentelor şi utilajelor necesare pentru transfer;

  • Realizarea unei depozitări a deşeurilor eficientă din punct de vedere ecologic, prin construirea unui centru de management integrat al deşeurilor, a cărei componentă principală este un depozit ecologic;

  • Reducerea la minim a impactului depozitelor urbane asupra mediului, prin închiderea şi reabilitarea depozitelor urbane existente în judeţul Brăila.