• europa
  • gov
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune
FAZAREA PROIECTULUI “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRĂILA” 2014-2020

FAZAREA PROIECTULUI “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRĂILA” 2014-2020

Proiectul ”Sistem de Mangement Integrat al Deșeurilor în județul Brăila” finanțat în cadrul programului Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională continuă și în perioada 2014-2020, cu confinanțare din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară ”Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”.
Prelungirea activităților și, implicit, a finanțării și în perioada actuală este justificată de amploarea lucrărilor de investiție și a impactului vizat asupra populației.
Contractul ”Fazarea Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila” a fost semnat în februarie 2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate Contractantă, și Consiliul Județean Brăila, în calitate de Beneficiar. Valoarea totală a contractului este de 34.181.045 lei cu TVA, din care 29.628.943 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune și Bugetul de Stat. Proiectului se va implementa până la data de 31.01.2019, perioadă ce poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare.
Proiectul finanțat din POIM 2014-2020, ”Fazarea Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila” își propune completarea infrastructurii existente de gestionare a deșeurilor, prin realizarea unor investiții care să conducă la dezvoltarea unui sistem de management integrat al deșeurilor.
Scopul proiectului este acela de a analiza și stabili un set de măsuri care să conducă treptat la un standard de viață ridicat al populației, precum și la un mediu mai puțin poluat.
În acest sens, obiectivele generale ale proiectului sunt a) creșterea standardelor de viață și de mediu din județul Brăila, vizând, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu și a angajamentelolor pe care România și le-a asumat prin Tratatul de Aderare, b) dezvoltarea unui sistem durabil de management al deșeurilor în județul Brăila, prin îmbunătățirea managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate din județ. Sistemul de management integrat al deșeurilor va îmbunătăți calitatea mediului și condițiile de viață ale locuitorilor județului Brăila.
În etapa 2014-2020, prin proiect, se vor construi o stație de sortare și una de tratare mecano-biologică la Vădeni, care să deservească zona 1 de colectare a deșeurilor din județ, aici fiind incluse municipiul Brăila și localitățile din jur, inclusiv cele din Insula Mare a Brăilei. De asemenea, în această perioadă, se va finaliza și Stația de transfer de la Însurăței.
Proiectul reprezinta o soluție durabilă la problemele de mediu și economice la nivel local și regional, generând efecte pozitive prin crearea unor noi locuri de muncă și a unui mediu sănătos de viață.
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020.

Date de contact:

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)
Nicoleta Vale – Manager Proiect
Serviciul de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
Tel.: +40.239.619.700
Fax: +40.239.619.046
E-mail: smidbraila@cjbraila.ro

Laura Haraga – Responsabil Publicitate și Comunicare
Serviciul de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
Tel.: +40.239.619.700
Fax: +40.239.619.046
E-mail: smidbraila@cjbraila.ro

Vezi comunicat de presa.