• europa
 • gov
 • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune
Colectarea deșeurilor

Colectarea deșeurilor

Colectarea deșeurilor se va realiza în sistem selectiv, bazat pe 4 recipiente:

 1. Hârtie/Carton
 2. Plastic/Metal
 3. Sticlă
 4. Rezidual

Pentru zonele de blocuri din mediul urban vor fi amenajate puncte de precolectare, câte un astfel de punct pentru fiecare bloc cu până la 4 etaje, în timp ce pentru blocurile înalte, va exista câte un punct de colectare pentru fiecare scară a blocului.

Pentru gospodăriile individuale din mediul urban, au fost prevăzute câte două pubele de 120 litri – una pentru deșeurile din plastic și metal și una pentru deșeurile reziduale. Celelalte două fracții – hârtie/carton și sticla – vor fi colectate în cadrul unor puncte de colectare selectivă cu 2 containere de 1,1 mc.

Pentru gospodăriile din mediul rural, vor fi amenajate puncte de colectare selectivă pe 3 recipiente de 1,1 mc: Hârtie/Carton, Plastic/Metal și Sticlă, în timp ce, în fiecare gospodărie, deșeurile reziduale vor fi  colectate în pubele de 60 litri. De asemenea, sistemul va conține și o componenta de compostare individuală a deșeurilor biodegradabile în gospodării, asigurându-se recipiente pentru fiecare gospodărie din mediul rural.

Pentru domeniul social, comercial și instituțional se va implementa, de asemenea, colectarea selectivă din aceleași considerente ca și pentru populație.

Deșeurile stradale vor fi colectate în sistem mixt.

Deșeurile din parcuri și grădini și deșeurile din piețe vor fi colectate în sistem dual: câte un recipient pentru colectarea fracției organice și unul pentru restul deșeurilor. Fracția organică din zona 1 va fi compostată în cadrul stației de tratare mecano-biologică Vădeni, astfel încât compostul rezultat va avea o calitate mai bună și va putea fi valorificat.

Deșeurile periculoase conținute în deșeuri menajere, deșeurile voluminoase și DEEE vor fi colectate prin campanii regulate „din poartă în poarta”.

Pentru colectarea deșeurilor menajere și asimilabile:

 • pubele de 120 litri, din material plastic, cu capac acționat manual și roți pentru deplasare;
 • pubele de 240 litri, din material plastic, cu capac acționat manual și roți pentru deplasare;
 • containere de 1,1 mc, din material plastic, cu capac din plastic acționat manual și roți pentru deplasare;
 • pubelă de 60 litri pentru gospodăriile din mediul rural;
 • recipiente de 640 litri pentru compostarea individuală a deșeurilor menajere biodegradabile din gospodăriile rurale.

Pentru colectarea deșeurilor din piețe:

 • pubele de 240 litri pentru deșeuri biodegradabile și pentru deșeuri mixte în piețele din mediul rural;
 • containere de 1,1 mc pentru deșeuri biodegradabile și pentru deșeuri mixte în piețele din mediul urban.

Pentru colectarea deșeurilor din parcuri și grădini:

 • coșuri de gunoi de 50 litri;
 • pubele de 240 litri pentru deșeu mixt;
 • deșeurile biodegradabile (în special deșeurile „verzi”) vor fi colectate în containere de 1,1 mc în parcurile mici și în containere de 18 mc în parcurile de mari dimensiuni.

Pentru colectarea deșeurilor stradale:

 • coșuri de gunoi de 50 litri;
 • pubele de 240 l pentru deșeurile maturate manual (majoritar inerte: praf, pământ și eventual biodegradabile – crengi, frunze, etc.)