• europa
  • gov
  • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune
Transportul deșeurilor

Transportul deșeurilor

În scopul eficientizării activităţilor aferente managementului deşeurilor, în judeţul Brăila au fost stabilite 3 zone de transport, și anume:

Zona 1 include ca localităţi urbane municipiul Brăila, iar ca localităţi rurale, un numar de 13 comune. Totalul populaţiei din zona 1 este de aproximativ 250.000 de persoane, dintre care peste 200.000 din mediul urban și restul din zona rurală.

Zona 2 de transport include oraşele Ianca și Făurei, precum şi 17 comune din jurul acestora. Totalul populaţiei din această zonă este de aproximativ 66.0000 de persoane, dintre care peste 50.0000 populație rurală și restul populație din zona urbană.

Zona 3 de transport deservește oraşul Însurăţei şi un numar de 10 comune adiacente. Populaţia acestei zone numără aproximativ 46.000 de locuitori, din care 7000 locuiesc în mediul urban şi restul în mediul rural.

Pentru transportul deșeurilor se vor folosi autospeciale de 6, 8 și 15 tone.

Pentru colectarea deșeurilor din parcuri și grădini în municipiul Brăila, va fi necesară o autospecială de 4 tone care poate intra pe aleile înguste ale parcurilor și descărca deșeurile reciclabile din coșurile de gunoi, dar și un cap tractor și un container mare (18 mc) necesar pentru preluarea deșeului verde (frunze și crengi).