• europa
 • gov
 • fonduri-ue
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila
Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune

Receptie lucrari

S-au finalizat lucrările la contractul de proiectare și construcție a ultimului obiectiv de investiție din cadrul Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”

 

Investiția ”Proiectare și execuție de lucrări aferente contractului CONSTRUCȚIE STAȚIE SORTARE ȘI STAȚIE MBT VĂDENI”, parte a Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 și cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, a fost finalizată, încheindu-se astfel construcția ultimului obiectiv din acest proiect.  

Investiția a fost realizată de către Asocierea SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL – Lider, SC ARGIF PROIECT SRL – Asociat cu care s-a semnat Acordul contractual nr. 347 / 29.12.2017.

Valoarea contractului a fost de 21.497.257,45 lei fără TVA și o durată de 18 luni, din 18.01.2018 (data Ordinului de Începere) până la 18.07.2019 (data Recepției lucrărilor). În cadrul contractului s-au realizat proiectarea și execuția Stației de sortare și a Stației MBT de la Vădeni, obiective ce vor deservi zona de colectare 1, respectiv Municipiul Brăila și comunele: Cazasu, Chiscani, Frecăței, Gemenele, Mărașu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Vladimirescu, Vădeni.

 

Activitățile de proiectare și execuție au vizat componente ale Stației de sortare și Stației Tratare Mecano-Biologică, precum:

 • Terasamente;
 • Platformă betonată, inclusiv parcare și zonă de amplasare a containerelor pentru deșeuri voluminoase, deșeuri DEE și deșeuri periculoase (containerele pentru deșeuri DEE și periculoase nu fac obiectul contractului);
 • Hală recepție Stație Sortare;
 • Hala sortare deșeu;
 • Hala de stocare / expediție
 • Hala de tratare mecanică;
 • Hala de tratare biologică, fază descompunere;
 • Hala de tratare biologică, fază maturare;
 • Rețelele electrice din incintă, inclusiv rețelele de iluminat exterior și grupul electrogen, racordul electric la rețeaua electrică națională de distribuție și postul de transformare;
 • Instalații de încălzire, ventilare climatizare aferente clădirii administrative, stației de sortare și a stației MBT
 • Rețea canalizare ape reziduale;
 • Rețea canalizare ape pluviale și separator de hidrocarburi;
 • Bazin de retenție și evaporație ape pluviale;
 • Rețea alimentare apă;
 • Gospodărie de apă;
 • Rețea canalizare levigat;
 • Cămine levigat;
 • Stație de epurare ape uzate;
 • Clădire administrativă;
 • Rețea de canalizare menajeră;
 • Cămine canalizare ape menajere;
 • Stație mobilă de carburanți;
 • Cântar rutier;
 • Împrejmuire și poartă acces prevăzută cu bariere;
 • Drum de acces la amplasamentul stației de sortare și a stației de MBT;
 • Utilaje și echipamente tehnologice;
 • Utilaje și echipamente de transport;
 • Dotări;
 • Altele.

Suprafața terenului pe care este amplasată investiția este de 2,5 ha.

Stația de sortare are capacitatea de 30.000 tone de deseuri reciclabile pe an. Deșeurile sortate vor fi hârtie, carton, PET-uri, plastic, metale feroase, lemn si sticlă, colectate de la populație și de la agenții economici. Deșeurile reciclabile sortate vor fi preluate de firmele reciclatoare, iar refuzul de la sortare va fi transportat la depozitul de deșeuri Muchea.

Stația MBT este dotată cu o hală de pre-tratare a deșeurilor biodegradabile în care vor avea loc procese mecanice de tocare și cernere a acestora, concomitent cu îndepărtarea metalelor. Deșeurile biodegradabile pre-tratate mecanic vor fi transportate la cele 6 biocelule de compostare, iar ce nu se poate composta va fi trimis la depozitul de deșeuri Muchea. Capacitatea stației MBT este de 26.000 tone pe an. Deșeurile preluate aici provin din deşeurile verzi din parcuri și grădini şi din deşeurile reziduale colectate de la populaţie, instituții și agenti economici.

Investiția de la Vădeni poate fi considerată un succes, după cei aproape doi ani în care primul contractant, Asocierea S.C. EFACEC CENTRAL EUROPE LIMITED S.R.L., S.C. EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A., S.C. TELOXIM CON S.R.L, a eșuat în îndeplinirea sarcinilor, Consiliul Județean Brăila fiind nevoit să rezilieze contractul în 2017 și să demareze o nouă procedură de licitație.

Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila” reprezintă o soluție durabilă la problemele de mediu și economice la nivel local și regional, generând efecte pozitive prin crearea unor noi locuri de muncă și a unui mediu sănătos de viață.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de Contact:Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)

Nicoleta Vale – Manager Proiect Tel: +40 239.619.700, Fax: +40 239.619.046, E-mail: smidbraila@cjbraila.ro

Laura Haraga – Responsabil Publicitate și Comunicare Tel: +40 239.619.700, Fax: +40 239.619.046, E-mail: smidbraila@cjbraila.ro

Descarca document: Comunicat de Presa Receptie Vadeni – 19.07.2019

Sursa video: Asocierea SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL – Lider, SC ARGIF PROIECT SRL

 

Galerie foto: